Pawęzów Pawezow szkoła szkola podstawowa Szkoła Podstawowa Pawęzowie sppawezow

Dla Rodziców

12 października 2017 21:04 | Dla Rodziców

Organizacja roku szkolnego 2017/2018


Organizacja roku szkolnego 2017/2018
w Szkole Podstawowej
im. Batalionu „Barbara” AK w Pawęzowie

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lipca 2006 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. Nr  46, poz. 432). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 ze zm.).

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

4 września 2017 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 grudnia 2017r. - 31 grudnia 2017r.

 

Ferie zimowe

 

12 – 25 lutego 2018 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

 

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

 

22 czerwca 2018 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

30. 04. 2018 r., 2. 05. 2018 r.,
4. 05. 2018 r., 1. 06. 2018 r.


Przeczytano: 271 razy. Wydrukuj|Do góry