Aktualności

06 października 2020 11:40 | Aktualności

Święto Patrona

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”.

Jan Paweł II

  Święto Patrona Szkoły to dla naszej społeczności szkolnej ważne wydarzenie. Możemy bowiem wyrazić hołd wszystkim, którzy zostawili ślad w dziejach naszej ojczyzny, służąc jej z oddaniem, honorem i miłością - bohaterskim żołnierzom batalionu „Barbara” AK.         

              Dzień 25 września 2020 roku był w naszej szkole dniem wyjątkowym, ponieważ właśnie tego dnia obchodziliśmy uroczyście Święto Patrona Szkoły, inaczej niż w ubiegłym roku ze względu na trwającą pandemię. Każda klasa przygotowała gazetkę ścienną dotyczącą walk batalionu „Barbara” AK pod Jamną”, która miała przypomnieć to ważne wydarzenie z historii naszego regionu. Społeczność szkolna miała  okazję bliżej poznać swojego Patrona, słuchając przygotowanych przez uczniów prezentacji, w których zawarto informację o szlaku bojowym partyzantów  Batalionu „Barbara” oraz o ofierze poległych za wolność młodych partyzantów. Na grobie Mieczysława Kiełbasy ps. Kanarek, mieszkańca Pawęzowa poległego podczas walk, została złożona wiązanka kwiatów i znicze.

                  Słowa „Bóg Honor Ojczyzna”, które są widoczne na sztandarze szkoły,  pod którymi wielu z nas się podpisuje, są deklaracją, olbrzymim zobowiązaniem i wyrazistym, ale wymagającym modelem życia. Skoro stajemy pod sztandarem, na którym widnieje hasło „Bóg Honor Ojczyzna” to powinniśmy rozważyć, co te słowa oznaczały, dla tych, którzy stawali pod nimi przez wieki i co oznaczają dla nas dziś.

Jak hasło to rozumieli żołnierze Armii Krajowej najlepiej wyrażają słowa przysięgi jaką składali wstępując w jej szeregi.

"W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.     

Tak mi dopomóż Bóg."

Jolanta Polczyk

Zapraszamy do galerii

Przeczytano: 317 razy. Wydrukuj|Do góry