Pawęzów Pawezow szkoła szkola podstawowa Szkoła Podstawowa Pawęzowie sppawezow

Kadra

mgr inż. Iwona Basta

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Zajęcia komputerowe, Informatyka, Informatyka gr.1, Informatyka gr.2

zajęcia komputerowe

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Barbara" AK w Pawęzowie
09:45 - 10:30 Zajęcia komputerowe Klasa szósta
10:40 - 11:25 Informatyka Klasa siódma
11:45 - 12:30 Informatyka gr.2 Klasa czwarta
12:40 - 13:25 Informatyka gr.1 Klasa czwarta
13:35 - 14:20 Zajęcia komputerowe Klasa piąta