Pawęzów Pawezow szkoła szkola podstawowa Szkoła Podstawowa Pawęzowie sppawezow

Kadra

mgr Magdalena Machala-Szerszeń

Funkcje: Nauczyciel

logopeda, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne