Pawęzów Pawezow szkoła szkola podstawowa Szkoła Podstawowa Pawęzowie sppawezow

Kadra

mgr Dorota Rucińska

Funkcje: Nauczyciel

zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze