Pawęzów Pawezow szkoła szkola podstawowa Szkoła Podstawowa Pawęzowie sppawezow

Kadra

Joanna Jagieła

Funkcje: Pracownik obsługi

pomoc w oddziale przedszkolnym