Pawęzów Pawezow szkoła szkola podstawowa Szkoła Podstawowa Pawęzowie sppawezow
Szkoła Podstawowa
im. Batalionu "Barbara" AK
w Pawęzowie

Kadra

mgr Krzysztof Kijowski

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe