Pawęzów Pawezow szkoła szkola podstawowa Szkoła Podstawowa Pawęzowie sppawezow
Szkoła Podstawowa
im. Batalionu "Barbara" AK
w Pawęzowie

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. Batalionu "BARBARA" AK w Pawęzowie

małopolskie

tarnowski

Lisia Góra

Pawęzów 66

Tarnów

33-103

14 625 01 18
sppawezow@lisiagora.pl