REKRTUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


  Harmonogram rekrutacji - zarządzenie">Harmonogram rekrutacji

  Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego - uchwała">Kryteria rekrutacji

  Deklaracja kontynuacji">Deklaracja kontynuacji

  Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego">Wniosek o przyjęcie dziecka 

  Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego">Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

  Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka .docx">Potwierdzenie woli przyjęcia dziacka


Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka należy przesłać scanem do 24 kwietnia 2020 r.


REKRUTACJA DO KLASY I


Dzieci zamieszkałe w miejscowości Pawęzów

przyjmowane są do klasy I z urzędu.

Prosimy rodziców tylko o wypełnienie kart zgłoszeń.


  Harmonogram rekrutacji do klasy I - zarządzenie">Harmonogram rekrutacji 

  Kryteria rekrutacji do klasy I - uchwała">Kryteria rekrutacji do klasy I - uchwała 

  Karta zgłoszenia dziecka do klasy I">Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

  Wniosek o przyjęcie dziecka z poza obwodu">Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dzieci zamieszkałe poza obwodem)

  Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I ">Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I