Pawęzów Pawezow szkoła szkola podstawowa Szkoła Podstawowa Pawęzowie sppawezow

REKRTUTACJA 2018/2019

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


 

Harmonogram rekrutacji - zarządzenie">Harmonogram rekrutacji 

Kryteria - uchwała">Kryteria rekrutacji

 


REKRUTACJA DO KLASY I


Dzieci zamieszkałe w miejscowości Pawęzów

przyjmowane są do klasy I z urzędu.

Prosimy rodziców tylko o wypełnienie kart zgłoszeń.


Harmonogram rekrutacji - zarządzenie">Harmonogram rekrutacji 

Kryteria - uchwała">Kryteria rekrutacji