Pawęzów Pawezow szkoła szkola podstawowa Szkoła Podstawowa Pawęzowie sppawezow
Szkoła Podstawowa
im. Batalionu "Barbara" AK
w Pawęzowie

Dokumenty

Statut Szkoły">Statut Szkoły

Program Wychowawczo - Profilaktyczny">Program Wychowawczo y

Szkolny Zestaw Podręczników">Szkolny Zestaw Podręczników