Świetlica


Świetlica szkolna oferuje zajęcia od 6.30 do 17.00.

 

Istnieje możliwość korzystania z ciepłych posiłków
w cenie 6.00 zł.


Celem świetlicy jest:

  • zapewnienie dzieciom opieki przed i po lekcjach,
  • rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez udział w różnych zajęciach,
  • tworzenie warunków do pracy własnej uczniów,
  • stworzenie dzieciom bezpieczeństwa.
W planie świetlicy znajdują się różnorodne zajęcia:
  • zajęcia plastyczne i plastyczno - techniczne,
  • zajęcia ruchowe i rekreacyjne,
  • zajęcia według zainteresowań dzieci,
  • zajęcia z zakresu żywego słowa.
Dla nas najważniejsze jest dobro dziecka, jego rozwój emocjonalny i intelektualny, dlatego nie szczędzimy wysiłków, by w jak najbardziej efektywny sposób zrealizować zamierzone cele.