Pawęzów Pawezow szkoła szkola podstawowa Szkoła Podstawowa Pawęzowie sppawezow

Stowarzyszenie Pawęzów Razem

Od 1 stycznia 2013 r. organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Pawęzów Razem.

Numer KRS 0000286065 

Numer konta: 12 2030 0045 1170 0000 0458 1400